Ze względu na ochronę środowiska wprowadzono przepisy ustalające, że począwszy od 1 lipca 2006 nie wolno używać w produkcji elektronicznej lutowia zawierającego ołów. Przepis obowiązuje na terenie Unii oraz innych krajów.

Stacje lutownicze Weller

Weller opracował serię grotów i stacji przeznaczonych do lutowania bezołowiowego. Polecana jest seria stacji lutowniczych WD z grotami LT - są one przeznaczone do lutownicy WP-80 o mocy 80W. Od 2008 roku dostępne są również lutownice WP 120 o mocy 120W. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wprowadzeniem technologii bezołowiowej prosimy o kontakt. Służymy pokazami i doradztwem technicznym.

Dlaczego Weller?

Weller ma długie doświadczenie w lutowaniu bezołowiowym. Wellera był pionierem wprowadzając technologię bezołowiową w Japonii, wiele lat przed wprowadzeniem obowiązujących obecnie norm europejskich. Seria lutownic Weller Silver Line udowodniła swoją wysoką wydajność i jakość. Państwa Firma również może skorzystać z tych doświadczeń i wiedzy.

Informacje o lutowiu bezołowiowym

Zastosowanie nowych stopów metali wiąże się z podniesieniem temperatury topnienia do 217°C - 227°C. W porównaniu z lutowiem ołowiowym połączenia lutowane wykonane w nowej technologii wydają się matowe, są również wrażliwe na zmiany temperatury podczas stygnięcia.


Należy unikać zbytniego zwiększenia temperatury lutowania. Wydłużenie czasu stygnięcia lutowia może bowiem powodować pękanie lutowia. Lutowanie w wysokiej temperaturze powoduje szybkie pojawianie się czarnej warstwy zanieczyszczeń (resztki spalonego topnika, utlenione lutowie, uszkodzona żelazna powłoka) na grocie lutowniczym, co skutkuje jego szybszym zużyciem. W związku z powyższym wymagane jest użycie narzędzi dostosowanych do nowej technologii.

Wymagania dotyczące narzędzi lutowniczych

Ze względu na zwiększoną temperaturę topnienia lutowia wymagane jest:

 • Użycie narzędzi z lepszym przewodnictwem ciepła. Energia cieplna powinna być szybko i możliwie bez strat przekazywana z grzałki do grota lutowniczego,
 • Prawidłowy wybór grota lutowniczego. Użycie możliwie masywnych i krótkich grotów umożliwia transfer energii cieplnej do lutowanego punktu bez konieczności zwiększania temperatury. Zapobiega to przegrzewaniu komponentów i płytek, wydłuża czas życia grotów.

Przydatne wskazówki

 • Ustawić temperaturę pracy lutownicy tak nisko jak jest to tylko możliwe.
 • Zapewnić dobry przepływ energii cieplnej pomiędzy grotem a punktem lutowanym przez dobre zwilżenie grota.
 • Lutowanie w atmosferze azotu poprawia zwilżalność i zmniejsza zapotrzebowanie na topnik. Nie należy używać więcej topnika niż jest to konieczne.
 • Używać tylko narzędzi zapewniających wysoką moc i dobry transfer energii cieplnej.
 • Używać stacji lutowniczych umożliwiających optymalną kontrolę temperatury lutowania oraz funkcji oszczędzania grota.
 • Zaleca się aby przed rozpoczęciem lutowania podgrzewać płytki za pomocą płyt grzewczych; skraca to czas lutowania.
 • Zaleca się wykonanie szczegółowych testów i prób przed zmianą technologii.
 • Groty należy czyścić za pomocą czyścika Weller WDC
 • Przed odłożeniem lutownicy na podstawkę należy nałożyć na grot dostateczną ilość lutowia
 • Niezwilżalne groty można reaktywować za pomocą Weller Tip-Activatora
 • Nie należy narażać grotów na naprężenia i udary mechaniczne
 • Czarną warstwę zanieczyszczeń i tlenków można usunąć za pomocą wełny stalowej lub aluminiowej

Technologia lutowania bezołowiowego powoduje problemy z utlenianiem. Tym z Państwa, którzy mają problemy związane ze zwiększoną ilością tlenków lub nagaru możemy zaoferować lutownice i maszyny pracujące w osłonie azotowej. Oferujemy również generatory azotu do maszyn lutowniczych. Prosimy o kontakt, pomożemy wyjaśnić wątpliwości, służymy pokazami sprzętu.

Wszystkie maszyny firmy Seho są przystosowane do lutowania w technologii bezołowiowej. Możliwa jest również przeróbka starych maszyn.